Licensed in Basic DNA & Advanced DNA.

ThetaHealing on emotionaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävä itsensä kehittämisen väline. Sen avulla voidaan poistaa sellaisia henkisellä, fyysisellä ja emotionaalisella tasolla olevia esteitä, jotka vaikuttavat hyvinvointiisi.

Rajoittavat uskomukset voivat olla suuria esimerkiksi työssä, ihmissuhteissa, raha-asioissa, elämäntehtävän löytämisessä, perhe-elämässä tai fyysisessä terveydessä koetuissa haasteissa. ThetaHealingin keinoin voidaan nopeasti paljastaa kokonaisia uskomusjärjestelmiä, joiden purkamiseen perinteisin keinoin saattaisi mennä vuosia. Korvaamalla  rajoittavat uskomukset myönteisillä hyvinvointia edistävillä uskomuksilla, myös fyysinen keho reagoi myönteisesti palautumalla luonnolliseen terveeseen tilaan.

 ThetaHealingissä voidaan käyttää lihastestiä uskomusten löytämisessä. Keho vastaa ennen kuin tiedostava mieli ehtii. Tällöin voidaan päästä nopeasti rajoittavaan uskomukseen ja työstämään se pois.

Comments 2

  1. cztzwzixhb
    14.03.2021

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

  2. xshobmceff
    16.03.2021

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Write a comment